Hodujemy zające wyłącznie
w celu reintrodukcji.

 

Co roku wraz z naszymi partnerami wypuszczamy na wolność tysiące szaraków, ratując je w ten sposób przed wyginięciem.

Pomagamy w pozyskiwaniu funduszy na zakup zajęcy.

 

Współpracujemy z Kołami Łowieckimi przy poszukiwaniu źródeł finansowania. Wypełniamy wnioski o dotację
z WFOŚiGW oraz Funduszy Europejskich.

Zdrowe zające gotowe do samodzielnej egzystencji.

 

Zające przed wypuszczeniem przechodzą proces adaptacyjny w specjalnej zagrodzie.
Jako jedyna hodowla udzielamy 10-cio dniowej gwarancji na wsiedlone zające.

UWAGA PROMOCJA
ROZDAJEMY KUROPATWY