Porady

 

Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do hodowli, zajmujemy się tematem ratowania zajęcy w szerszej perspektywie.
We współpracy z organizacjami ekologicznymi prowadzimy szkolenia takie jak np. „Reintrodukcja zajęcy
w praktyce”, czy  „Sposoby korzystania
z dotacji WFOŚiGW”.
Służymy również specjalistyczną pomocą przy uzupełnianiu wniosków o  dotacje
z funduszy ochrony środowiska.

FUNDUSZE NA REINTRODUKCJE


Pomoc przy uzyskaniu dotacji na reintrodukcję zajęcy.

PRZYGOTOWANIE SIEDLISKA


Właściwe przygotowanie terenu gwarantuje sukces w procesie reintrodukcji.

ZAKUP ZAJĘCY


Na co należy zwrócić uwagę podczas zakupu zajęcy?

Więcej

ZAGRODA ADAPTACYJNA


Budowa zagrody adaptacyjnej do przygotowania zajęcy do wsiedlenia.

LICZENIE ZAJĘCY

 

Skuteczna i najbardziej dokładna metoda liczenia zajęcy w łowisku.