Oferta

 

 

Oferujemy:

 

 • zające w doskonałej kondycji po przebuciu procesu adaptacji w specjalnej zagrodzie,

 • bezpłatną pomoc przy pozyskiwaniu środków z WFOŚiGW i innych funduszy,

 • konkurencyjne ceny,

 • bezpłatny transport do miejsca wsiedleń,

 • szkolenia i pomoc w przygotowaniu do programu reintrodukcji.

  Cena zajęcy jest zależna od wielu czynników i w każdym przypadku ustalana jest indywidualnie. 

  Na ostateczną cenę sprzedaży zajęcy mają wpływ:

 • ilość par,

 • wiek osobników,

 • miejsce dostarczenia,

 • termin sprzedaży zajęcy,

 • zasady współpracy (jednorazowy zakup zajęcy lub stała współpraca).